Ordförande: Eli Båvner Lorentzi

Vice ordförande: Olof Hanson Wallgren

Ekonomiansvarig: Sigge Roxström

Sekreterare: –

Föreningsansvarig: –

Idrottsutskottets ordförande: Astrid Elvin

Påverkansutskottets ordförande: –

Socialautskottets ordförande: –

PR-utskottets ordförande: Esaias Oljons